pl
 
 

Polityka Jakości

Zintegrowany System Zarządzania Jakością

Polityką firmy jest utrzymywanie skutecznych Systemów Zarządzania i Zapewnienia Jakości wg normy ISO 9001 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania. Firma w sposób ciągły doskonali wdrożone systemu poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług na poziomie konkurencyjnym.

Celem firmy jest:

 • osiągnięcie zadowolenia naszych Klientów w zakresie:
  • wymaganej jakości dostarczanych towarów,
  • terminowości realizacji zamówień,
  • prawidłowej realizacji zamówień w zakresie: warunków dostawy, szybkości realizacji zamówienia.
 • doskonalenie poziomu świadczonych usług poprzez stałe przekazywanie dostawcom wszelkich informacji dotyczących wymagań naszych Klientów;
 • uelastycznienie funkcjonowania firmy pod kątem oczekiwań klientów;
 • unikanie wad i błędów, a nie ich późniejsze korygowanie;
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom  stanowiącym potencjalne zagrożenie wypadkiem;
 • zapobieganie zanieczyszczeniom oraz stałe monitorowanie oddziaływania działalności firmy na środowisko.

Nasze cele osiągamy poprzez:

 • ciągłą identyfikację potrzeb Klientów w zakresie:
  • jakości towarów,
  • warunków realizacji zamówień (wielkości jednorazowej dostawy,  częstotliwości  dostaw,  wielkości  zapasów, transportu,  warunków  załatwiania  reklamacji).
 • podejmowanie działań mających na celu całkowity nadzór nad świadczonymi usługami w celu zapewnienia utrzymania standardów GMP w całym cyklu-łańcuchu realizacji zamówienia;
 • nakierowanie pracy wszystkich komórek organizacyjnych  firmy na skuteczne rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb Klienta, działania proekologiczne, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez ciągłe dokształcanie naszych pracowników oraz spełnianie wymogów prawnych, przepisów i standardów w całym zakresie działalności firmy;
 • ciągłą identyfikację i ocenę zagrożeń na stanowiskach pracy oraz podejmowanie środków zapobiegawczo - doskonalących celem stałego polepszania warunków pracy i wzrostu satysfakcji zatrudnionych  pracowników;
 • identyfikację i ocenę ewentualnego wpływu działalności firmy na środowisko oraz podejmowanie wszelkich działań celem zapobieżenia bądź obniżenia  negatywnego wpływu działalności  na środowisko.

Certyfikaty

Wysoko cenimy sobie zdobyte zaufanie i zadowolenie naszych Klientów, dlatego wciąż doskonalimy jakość oferowanych usług. Potwierdza to certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, który utrzymujemy nieprzerwanie od 1999 roku.

Mając na uwadze specyfikę wymagań sektora farmaceutycznego uprzejmie informujemy, iż jako pierwszy dystrybutor na rynku polskim skutecznie wdrożyliśmy system GMP w zakresie - magazynowanie i dystrybucja substancji czynnych.

Poniżej mogą Państwo zapoznać się z certyfikatami:

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008
Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008
Certyfikat GMP 2013
Certyfikat GMP 2013